Visma legger ned Mamut Datax

iExcelbooks er et bedre alternativ til Mamut Datax.

Visma har kjøpt opp mange av sine konkurrenter for så å legge de ned og få kundene over på egne løsninger. Mamut ble kjøpt for 13 år siden og nå har Visma bestemt seg for å avvikle Mamut Datax. Kundene skal overtales til å bytte til Visma e-accounting. iExcelbooks vil for mange små Mamut/Datax-kunder kunne være et bedre alternativ.

Mange Datax-kunder har vært veldig fornøyde med Mamut Datax, og er derfor opprørt over Vismas beslutning om å legge ned Datax uten noen fornuftig begrunnelse.

Datax har vært et program for mindre virksomheter. Programmet av installert på harddisken til kunden, som kunne jobbe med regnskap uten å være oppkoblet til internet. Kunden hadde full kontroll på hvor deres regnskapsdata ble lagret og hvem som hadde tilgang til de. Nå satser Visma på å lokke sine Datax-kunder over på en nettbasert løsning mot deres ønske.

Kanskje er tiden moden for at virksomheter som har brukt Datax vurderer å skiftet ut Visma som sin programleverandør? Kanskje er du enig i mange av våres kunders påstand om at iExcelbooks er et bedre alternativ til Mamut Datax?

Det er en kjensgjerning at små bedrifter veldig ofte er best tjent med å velge små leverandører. Som kunde blir de da møtt med respekt og får god og fleksibel service i stedet for å møte standard avtalevilkår som er laget for at en stor leverandør skal få størst mulige inntekter.


Hva var det som gjorde Datax så populært?

Datax har mange fordeler som defintivt går tapt ved å over på Visma e-accountings nettløsning. Slik jeg har forstått det, er de største fordelene med Datax:

  1. at kunden ikke møter noen spesielle begrensninger
  2. at det er mulig å kjøre flere regnskap på en lisens
  3. at programmet ligger lokalt på kundens PC eller Mac
  4. at programmet er fleksibelt
  5. at kunden ikke får for mye automatikk og tekniske kompliserte løsninger


Hva skal Datax-kundene velge nå?

iExcelbooks er en totalt forskjellig løsning fra Datax, i og med at det er en Excel-basert løsning. Men det er slett ingen ulempe! Da er det lett å se hvor effektivt Excel er til å løse oppgaver med regnskap, samtidig som det tekniske nivå på arbeidet kommer på riktig nivå. Med iExcel er det brukeren som styrer dataprogrammet, og ikke dataprogrammet som styrer brukeren.

På alle de 5 punktene ovenfor gir iExcel like mye som Datax, eller enda mer. Fordelen med at iExcel er laget i Excel-regneark kommer på toppen. Excel ligger som her et ekstra operativsystem som håndterer en rekke viktige forhold, som f.eks. printerstyring, import- og eksportmuligheter, skjermoppsett og autolagring. Innsikt i mulighetene som ligger i Excel for individuelle tilpasninger og bruk er verdifullt for alle som bruker Excel-regneark. Og den beste måten å bygge opp mer Excel-kompetanse er gjennom praktisk arbeid, som å bruke den rimelige løsningen iExcel Arbeidsbøker til oppgaver som Regnskap, Lønn og Fakturering.

Det kan være lønnsomt å sjekke ut hva de ulike medlemskap gir av programvare hos iExcel:  http://www.iexcelbooks.no.

Home Page:

 

 

 

 

 

Abonner på våre nyheter

Hold deg oppdatert og abonner på våre nyheter. Relevant for deg som fører ditt eget regnskap.

Sigurd Renander

Sigurd Renander is recognized as a resourceful and highly efficient developer of Excel systems for financial reporting and solving business problems. Sigurd holds a Master degree in financial accounting (state authorised public accountant of Norway) and has more than 25 years of experience in financial accounting and management, business improvement and Excel development. Sigurd holds a Master degree in financial accounting (state authorised public accountant of Norway) and has more than 25 years of experience in financial accounting and management, business improvement and Excel development.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: