30. desember 2023

Regnskapsprogram for 2023 og 2024-regnskap

Skal du bokføre regnskap for 2023 eller 2024? Med et fornuftig priset medlemskap hos iExcelbooks.no kan du dekke hele eller deler av ditt behov for regnskapsprogrammer

Her er hva du trenger:

Det viktigste er et enkelt og lettforståelig regnskapsprogram. Det bør være logisk oppbygd, med en klassisk manuell struktur, som gjør jobben lett å forstå og lar deg føre regnskapet på riktig måte.
 Programmet må også gjøre tallene enkle å kontrollere, feil enkle å finne og korrigere, og gi deg nødvendige rapporter på skjermen og til print eller PDF.

Excelbaserte regnskapssystemer er som manuelle regnskapssystemer. Selv om det finnes automatiske beregninger gjennom formler og VBA-programkode, er det ikke digital programmering. Excel har sine begrensninger, for eksempel manglende mulighet til å generere digitale filer i spesifikke formater og sette opp API-er for kommunikasjon med andre applikasjoner via Internett eller lagring av filer i et ikke-standard Excel-format.

Men manuell bokføring: Ingen krav til SAF-T rapporter

Skattemyndighetene har pålagt krav om SAF-T filer, et digitalt filformat for utveksling av informasjon. Dette gjelder opplysninger fra regnskaps- og lønnsprogrammer. SAF-T-rapporter skal inneholde all informasjon for hele året. Skattemyndighetene har dataprogrammer som søker etter feil og unøyaktigheter i SAF-T filene i løpet av millisekunder og kan håndtere enorme datamengder.

Unntak fra SAF-T gjelder for manuelle systemer med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning ekskludert merverdiavgift. Dette unntaket gjelder imidlertid ikke for selskaper som har tilgjengelige opplysninger i SAF-T fil.

Når du bruker Excel, kan du oppfylle kravene ved å sende dokumentasjon i form av PDF-filer eller utskrifter på papir. Dette gir deg muligheten til å gå gjennom materialet først og finne eventuelle svakheter, slik at du kan forberede deg på spørsmål fra Skatteetaten, revisor eller ledelsen.

Manuelle systemer gir bedre oversikt og kontroll på alle områder.

Det du ikke trenger – er et regnskapsprogram som er nettbasert

Du trenger ikke et altfor avansert regnskapsprogram når du er den eneste som har ansvar for bokføringen.

Nettbaserte programmer er digitale og oppfyller alle myndighetenes krav, inkludert SAF-T-kravene Med nettbaserte programmer blir du også undergitt SAF-T-kravene og må jobbe i program som er laget for store børsnoterte foretak. De har funksjoner og menyer som er langt mer avanserte enn det du trenger. Hvis du ikke jobber fulltid med dem, kan det være vanskelig å opparbeide deg den nødvendige erfaringen.

Automatikk kan være en toegget sverd – du merker ikke feilene før de er permanente!

I jakten på effektivitet og automatisering som store kunder krever, kan det hende at du som fører for et lite firma ikke engang legger merke til feilene før automatiseringen allerede har gjort dem permanente. Å rette opp slike feil kan være en maraton med å ringe support og vente i kø, selv om du har fri support. Hvem vil bruke verdifull tid på det?

Velg manuelt for mer kontroll

I stedet for å stole blindt på automatisering, kan du velge et manuelt system som gir deg noe automatisering, men ikke mer enn at du har full kontroll. Ved at du kan oppdage feil før de låses og blir permanente feil, kan du unngå dem helt eller rette dem opp før de blir et problem. Friheten til å håndtere ting manuelt gir deg kontrollen tilbake, og det er verdt mye.

Nettbaserte systemer kan være menybaserte, tungvinte og uforståelige

Nettbaserte systemer kan virke som en kamp gjennom en jungel av menyer, og det er ikke alltid like enkelt. Ikke la deg lure av massiv markedsføring fra store leverandører. Tro heller på deg selv og din evne til å gjøre jobben best. Velg et fleksibelt og rimelig excelbasert system som gir deg kontroll og forenkler arbeidet ditt. Det er på tide å ta makten tilbake!

Dette er hva du får med iExcel Regnskap Premium-medlemskapet!

iExcel Regnskap Premium 2024 gir deg uten tvil valuta for pengene dine. Med dette medlemskapet får du tilgang til tradisjonell bokføring i et excelbasert regnskapsprogram som du kan bruke på mer enn bare ett regnskap, hvis du ønsker det. Når du har sikret deg ditt personlige medlemskap, kan du enkelt laste ned og bruke programvaren slik det passer deg. Den økte fleksibiliteten kan hjelpe deg med å redusere kostnader på flere måter. Du vil trenge mindre støtte, og du har nok allerede en viss kjennskap til Excel. Så hvorfor ikke gjøre regnskapsføringen enklere og mer kostnadseffektivt?

Velg iExcel Regnskap Premium 2024 – regnskapsverktøyet som gir deg friheten til å gjøre det på din måte.

iExcel Regnskapsbok Premium: Fordelene som gir deg kontroll og effektivitet!

Å velge iExcel Regnskapsbok Premium gir deg flere betydelige fordeler takket være det excelbaserte formatet. Her er de viktigste:

 1. Effektiv bilagsregistrering:
  • Registrer alle bilag for 2024 i ett oversiktlig regneark med Excel’s brukervennlige tabellformat. Dette gjør det enkelt å filtrere eller søke etter spesifikke data i tidligere førte bilag mens du fortsatt bokfører.
 2. 319 forhåndsdefinerte konti:
  • Dra nytte av en standard kontoplan med 319 forhåndsdefinerte konti. Velg de kontoene du trenger, og de øvrige kontiene blir ikke inkludert i rapportene.
 3. Kunde- og leverandørreskontro:
  • Få tilgang til full kunde- og leverandørreskontro med reskontrolister og kontoutskrifter for hver reskontro.
 4. Merverdiavgiftshåndtering:
  • Enkel og effektiv håndtering, bokføring, og rapportering av merverdiavgift. Bruk av faste mva-koder sikrer korrekt behandling.
 5. Bilagsregistrering:
  • Registrer bilagsdata manuelt eller bruk standard bilagskoder for hjelp med kontering av vanlige bilag. Standard bilagskoder gir forslag til kontonumre og bilagstekst.
 6. Næringsoppgave og Altinn-integrasjon:
  • Få næringsoppgave 1 og 2 med tallene du kan føre direkte inn i næringsoppgaven i Altinn.
 7. Resultatregnskap og balanse:
  • Generer resultatregnskap og balanse på en enkel måte.
 8. Hjelp fra iExcelbooks.no:
  • Få støtte og hjelp fra iExcelbooks.no når du trenger det.
 9. Frihet til å kladde og korrigere:
  • Kladde regnskapet fritt og korriger feil helt til du har rapportert inn tallene for perioden.

Når er det på tide å skaffe iExcel Premium Regnskap?

Hvis du trenger et regnskapsprogram for 2023, begynner det å haste! Her er de viktige fristene for 2023-rapportering:

 • 15. mars 2024: Innsendelse og betaling av årsmoms for 2023.
 • 31. mai 2024: Innlevering av skattemelding (selvangivelse) for næringsdrivende og aksjeselskaper for 2023.
 • 30. juni 2024: Frist for avholdelse av ordinær generalforsamling i aksjeselskaper, med fastsettelse av regnskapet for 2023.
 • 31. juli 2024: Frist for innsendelse av årsregnskap 2023 til Regnskapsregisteret.

Unngå ubehagelige konsekvenser som straffeskatt, forsinkelsesavgift og renter ved å overholde disse fristene!

Hva med iExcel Premium Regnskap 2024?

Hvert år har sitt eget programvaremedlemskap. For å bokføre på 2024 trenger du medlemskapet for 2024. Her er viktige frister for 2024:

 • 10. april 2024: Frist for mva-registrerte å sende mva-melding for 1. termin 2024.
 • 10. juni 2024: Frist for mva-melding for 2. termin 2024.
 • 31. august 2024: Frist for mva-melding for 3. termin 2024.
 • 10. oktober 2024: Frist for mva-melding for 4. termin 2024.
 • 10. desember 2024: Frist for mva-melding for 5. termin 2024.
 • 10. februar 2025: Frist for mva-melding for 6. termin 2024.
 • 10. mars 2025: Frist for mva-melding for årsmoms 2024.

iExcel Regnskapsbok Premium 2024 er et komplett regnskapssystem som dekker bokføring av merverdiavgift, mva-meldinger og mva-oppgjør. Programmet inneholder kunde- og leverandørreskontro, og gir alt du trenger av rapporter og dokumentasjon for eventuelle bokettersyn eller gjennomgang av revisor.

Du kan velge dette manuelle regnskapsprogrammet enten du skal føre for AS, NUF, DA, ANS, ENK eller en organisasjon, forening, idrettslag, stiftelse mv.

Med vennlig hilsen
Sigurd Renander
statsautorisert revisor og Excel-utvikler

Abonner på våre nyheter

Hold deg oppdatert og abonner på våre nyheter. Relevant for deg som fører ditt eget regnskap.

Sigurd Renander

Sigurd Renander is recognized as a resourceful and highly efficient developer of Excel systems for financial reporting and solving business problems. Sigurd holds a Master degree in financial accounting (state authorised public accountant of Norway) and has more than 25 years of experience in financial accounting and management, business improvement and Excel development. Sigurd holds a Master degree in financial accounting (state authorised public accountant of Norway) and has more than 25 years of experience in financial accounting and management, business improvement and Excel development.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: