Regnskapsprogram for 2018-regnskap

Trenger du regnskapsprogram for 2018-regnskap? Med et rimelig iExcel Premium-medlemskap har alt du trenger av regnskapsprogram for mer enn bare ett foretak – så mange du vil faktisk…

Hva du trenger av regnskapsprogram

Du må bruke et logisk og lettfattelig regnskapsprogram som gjør jobben enkel å forstå og som hjelper deg å få ført regnskapet riktig.  Regnskapsprogrammet må sørge for at det enkelt å kontrollere tallene, finne feil og at du får alle nødvendige rapporter til skjerm og printer/pdf. Dette er først og fremst viktig for deg selv for få god oversikt og kan avstemme og kontrollere regnskapet. Men også når Skatteetaten, revisor eller ledelsen trenger dokumentasjon, må du ha et regnskapsprogram som gir deg rapportene i løpet av noen få sekunder.

Hva du ikke trenger

Du trenger ikke et stort kompleks nettbasert regnskapsprogram når du er alene om bokføringen. Du trenger ikke å låse virksomheten til kostbare langsiktige avtaler som for hvert år blir dyrere og dyrere. Du trenger ikke et regnskapsprogram som er teknisk avansert, spesielt og sært, og som tvinger deg inn på en rigid arbeidsform. Derfor må du ikke tro på den massive markedsføringen til store leverandører. Det er bedre at du tror på deg selv og at du gjør jobben i et fleksibelt og rimelig excelbasert system.

Hva du får gjennom et iExcel-medlemskap

Medlemskapet iExcel Regnskap Premium 2018 gir utrolig verdi for pengene.  Du får et excelbasert regnskapsprogram som du kan bruke på mer enn ett firma/regnskap. Som personlig Premium-medlem, er nedlastning og bruksrett på programvaren noe du får uten begrensninger. Den utvidete bruken av programmet reduserer kostnaden med mye om du ser på alternativene.

Regnskapsprogrammet iExcel Regnskapsbok Premium byr på flere store fordeler gjennom å være excelbasert. Her er de viktigste elementene:

 1. Du får et eneste regneark hvor du registrerer alle bilag for 2018 i Excel’s oversiktlige tabellformat. Du kan filtrere eller søke etter bestemte data i bilagene.
 2. Du får standard kontoplan med 279 forhåndsdefinerte konti. Du markerer de konti du tror du trenger, og resten av kontiene forsvinner fra rapportene
 3. Du får full kunde- og leverandørreskontro, med reskontrolister og kontoutskrift for hver reskokntro
 4. Du får enkel og effektiv håndtering, bokføring og rapportering av merverdiavgift
 5. Du får standard bilagskoder du kan bruke for å få kontert bilag automatisk
 6. Du får næringsoppgave 1 og 2 med tall du kan før rett inn i rapporten i Altinn
 7. Du får resultatregnskap og balanse
 8. Du får bistand fra iExcelbooks.no til det du trenger hjelp til
 9. Du kan fritt kladde regnskap og korrigere feil helt til du har rapport tallene for perioden

Når er det tid for å anskaffe iExcel Premium Regnskap?

Trenger du 2018-regnskapsprogram, så kan du like gjerne skaffe deg det nå. Her har du de tidsfristene som gjelder for 2018-rapportering:

 • den 12. oktober 2018: Frist for mva-termin 4/2018 (juli-august)
 • den 12. desember 2018: Frist for mva-termin 5/2018  (september-oktober)
 • den 12. februar 2019: Frist for mva-termin 6/2018 (november-desember)
 • den 15. mars 2019: Innsendelse og betaling av årsmoms for 2016
 • den. 31. mai 2019: Innlevering av skattemelding (selvangivelse) for næringsdrivende og aksjeselskaper for 2016
 • den. 30. juni 2019: Frist for avholdelse av ordinær generalforsamling i aksjeselskaper, med fastsettelse av regnskapet for 2016
 • den 31. juli 2019: Frist for innsendelse av årsregnskap til Regnskapsregisteret

Konsekvensene av ikke å overholde fristene er ubehagelige i form av straffeskatt, forsinkelsesavgift og/eller renter.

iExcel Regnskapsbok Premium hjelper deg å møte fristene med god margin!

Hva med 2019?

Hvert år gir vi ut ny programvare med oppdateringer og forbedringer slik at alle regler blir fulgt. Programvaren for 2019 vil være tilknyttet Premium-medlemskap for 2019. Før du kan starte opp bokføringen på 2019 må du skaffe deg nytt Premium-medlemskap for 2019. Her er de viktigste fristene i starten av 2019:

 • 10. april 2019: Frist for mva-registrerte å sende mva-melding for 1. termin 2019
 • 10. juni 2019: Frist for mva-melding for 2. termin 2019
 • 31. august 2019: Frist for mva-melding for 3. termin 2019
 • 10. oktober 2019: Frist for mva-melding for 4. termin 2019
 • 10. desember 2019: Frist for mva-melding for 5. termin 2019
 • 10. februar 2020: Frist for mva-melding for 6. termin 2019
 • 10. mars 2020: Frist for mva-melding for årsmoms 2019

iExcel Regnskapsbok Premium er et fullverdig og komplett regnskapssystem som ordner bokføring av merverdiavgift, mva-melding(er) og bokføring av mva-oppgjør. Regnskapsprogrammet gir selvsagt alt som behøves av rapporter og dokumentasjon til evt. bokettersyn eller revisjon.

Mvh. Sigurd Renander (statsautorisert revisor og Excel-utvikler)

Abonner på våre nyheter

Hold deg oppdatert og abonner på våre nyheter. Relevant for deg som fører ditt eget regnskap.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: