Om meg

Sigurd 2009 - cropped 100Velkommen til min blogg om regnskapsprogram. Jeg heter Sigurd Renander og er statsautorisert revisor med fokus på å hjelpe gründere og småbedrifter til å lykkes.

Her på regnskapsprogram.com forteller jeg hvordan småbedrifter best kan løse sine behov i tilknytning til regnskap.

Mitt mål er at flest mulig skal klare å ta regnskapet selv på en praktisk og god måte som gir innsikt og dokumentasjon.

Siden 2009 har jeg utviklet Excelbaserte systemer som passer like godt for unge og dynamiske gründere som etablerte foretak hvor man foretrekker at dataløsninger som ikke er alt for teknisk avanserte og automatiserte. Det er lettere å forstå hva som skjer, når ikke alt er automatisert. Derfor skal det alltid være del av jobben som skal gjøres av personer og ikke av maskiner.

Premium-programmene som jeg har utviklet, er vel så gode som kostbare og fastlåste webløsninger og dataprogrammer. Programvaren heter iExcel Premium og tilbys for både regnskap, faktura og lønn. Felles for alle er at de gir brukeren mer fleksibilitet, kreativitet og arbeidsglede.

Med iExcel Premium får du utnyttet alle dine Excel-kunnskaper, og som bonus får du en rekke idéer og tips til bruk av Excel.

Nå mens du leser bloggen min, håper jeg at forstår at de beste løsningene oftest er de som er basert på:

  • at de er praktiske i stedet for å være tekniske
  • at de har godt oppsett for registrering av data i tabellarisk format
  • at de innbyr til hjelp til selvhjelp, fremfor at de krever kostbar kursing
  • at de har fast maksimumspris og kan brukes på mer enn ett selskap
  • at de har rapporter i Excel-regneark
  • at brukeren kan bruke systemet lokalt på datamaskinen uten å være koblet til internett