Klar for føring av regnskap i 2024?

Regnskapssystem du kan sette sammen bit for bit

iExcel Regnskapsbok Premium er blant norges beste ikke-nettbaserte regnskapssystem, med innebygd mva-håndtering for alle typer omsetning (unntatt kode 51 og 91 som gjelder hhv. salg og kjøp av klimakvoter og gull til næringsdrivende). Det er excelbasert, hvilket betyr at bokføringen i programmet regnes som manuell i forhold til SAF-T regler, og andre juridiske bestemmelser som skiller mellom manuell (analog) bokføring og bokføring i et nettbasert system (digital).

Med iExcel Regnskapsbok Premium har du program og data lagret på harddisken på din PC (eller Mac).

Hvert år lanserer iExcelbooks.no en ny versjon av programvaren. Den er oppdatert til nye regler og satser og er kontrollert at følger gjeldende regler. Regnskapsprogrammet for 2024 er knyttet til medlemskapet iExcel Regnskap Premium 2024. Før du kan starte bokføringen for 2024, må du skaffe deg det nye Premium-medlemskapet for 2024. Det er alltid best å være ute i god tid: Her er de viktigste fristene i løpet av 2024:

  • 10. februar 2024 (lørdag) : Frist for mva-melding for 6. termin 2023
  • 10. mars 2024 (søndag) : Frist for mva-melding for årsmoms 2023
  • 10. april 2024 (onsdag): Frist for mva-registrerte å sende mva-melding for 1. termin 2024
  • 10. juni 2024: (mandag): Frist for mva-melding for 2. termin 2024
  • 31. august 2024 (lørdag): Frist for mva-melding for 3. termin 2024
  • 10. oktober 2024 (torsdag): Frist for mva-melding for 4. termin 2024
  • 10. desember 2024 (tirsdag): Frist for mva-melding for 5. termin 2024
  • 10. februar 2025 (mandag) : Frist for mva-melding for 6. termin 2024
  • 10. mars 2025 (mandag) : Frist for mva-melding for årsmoms 2024

iExcel Regnskapsbok Premium er en komplett og fullverdig løsning. 2023-medlemskap og programvare er mulig å kjøpe også i 2024.

iExcel Regnskapsbok Premium er et fullverdig og komplett regnskapssystem som ordner bokføring av merverdiavgift, mva-melding(er) og bokføring av mva-oppgjør. Regnskapsprogrammet gir selvsagt alt som behøves av rapporter og dokumentasjon til evt. bokettersyn eller revisjon. SAF-T kravene gjelder ikke, slik at det er bare å sende rapportene som PDF-filer eller papirutskrifter til myndighetene som ber om de. Ofte foretar de et begrenset bokettersyn / begrenset ettersyn hvor de ber om å få tilsendt noen få kontoutskrifter for en mva-termin eller noen få mva-terminer.

Med vennlig hilsen
Sigurd Renander
statsautorisert revisor og Excel-utvikler

Abonner på våre nyheter

Hold deg oppdatert og abonner på våre nyheter. Relevant for deg som fører ditt eget regnskap.

Sigurd Renander

Sigurd Renander is recognized as a resourceful and highly efficient developer of Excel systems for financial reporting and solving business problems. Sigurd holds a Master degree in financial accounting (state authorised public accountant of Norway) and has more than 25 years of experience in financial accounting and management, business improvement and Excel development. Sigurd holds a Master degree in financial accounting (state authorised public accountant of Norway) and has more than 25 years of experience in financial accounting and management, business improvement and Excel development.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: