2. desember 2009

Gratis fakturaprogram i Excel

Selskapet iExcel har utviklet et innholdsrikt fakturasystem i Excel-regneark. Systemet inneholder medlems-/kundekartotek (i separat fil) og produktregister, og innlegg av faste data i egne celler og regneark. Excel er et rapporteringsverktøy, som gir brukeren mye større frihet og fleksibilitet enn du finner i fakturaprogrammer og webløsninger. Med Excel blir det enkelt å endre utseende og innhold i rapportene, herunder fakturaene. Excel er ikke er noe systemutviklingsverktøy forbeholdt IT-eksperter og programmerere. Det er systemutvikling for folk flest. Men hvis hver og en av oss skulle laget Excelsystemer, ville det vært vanskelig å bruke tid på å få de nok brukervennlige, feilfrie og interessante.

iExcel har tatt på seg oppgaven å koordinere og samle utviklingsarbeidet. Som bruker kommer du med krav, ønsker og tilbakemeldinger som gjør at iExcel kan levere sine modeller med stadig høyere funksjonsgrad og sikkerhet. iExcel tar en liten medlemsavgift for Premium-versjonene for å skape lønnsom drift. Samtidig leverer de ut gratis miniversjoner for evaluering. Dette gratis fakturasystem kan selvsagt brukes i mikro-bedrifter.

Med Premium medlemskap får man faktura-software på et profesjonelt nivå. Dette passer best for bedrifter og foreninger som er så små at det bare er en ansvarlig for utfakturering. Det er satt opp med forholdsvis få vare- og tjenestetyper, og har ikke lagerstyring. For alle som har behov for et oversiktlig og funksjonelt fakturasystem, kan Premium fakturasystem laget i Excel kan være en fullgod ersatning for et kommersielt fakturaprogram. Det man måtte mangle av kompetanse på Excel, fakturering og software, vil de fleste raskt lære seg underveis.

FAKTURERING:

Inndata som kan legges inn for fakturaer er inndelt i:

  • Opplysninger om faktura
  • Opplysninger om varelinjer

Ut fra hva som legges inn av inndata, henter systemet automatisk navn, adresse, varenavn, pris etc. Varenummer og antall må alltid legges inn for hver vare/tjeneste. Varer og tjenester som ikke er lagt inn i produktregisteret fra før, må legges inn. Det er rikelig med muligheter for å justere priser, legge inn rabatter. etc.

Det finnes tre maler for fakturaer. En uten rabatt, en med rabatt og en for utenlandske kunder. Bedriftens egen logo må settes inn i de tre fakturamalene (og i ordreseddel/rentenota/purringer). I regnearket for relevant fakturatype taster man inn fakturanummeret i celle J4  og fakturaen genereres automatisk. Fakturaen må alltid kontrolleres grundig før den sendes og man må alltid beholde en papirkopi av sendt faktura i arkiv.

BETALINGSOPPFØLGING:

Innbetalinger legges inn i fakturasystemet og linkes til fakturanummeret de gjelder. Det genereres en rapport over alle fakturaer med kolonner for betalt, kreditert og rest utestående på fakturaen. Også antall dager over forvfall vises for ubetalte beløp.

Med utgangspunkt i utestående beløp, kan man i systemet generere purringer og inkassovarsel ved kun å skrive purredato og utestende beløp.

Etter at betaling har blitt mottatt kan man sende krav om morarenter dersom man ønsker.

NESTEN AUTOMATISK BOKFØRING

Fakturasystemet inneholder alle data som trengs for å bokføre fakturaer, innbetalinger og rentenotaer. Det finnes en mulighet i systemet for å generere bilag som kopieres og limes direkte inn i iExcel’s regnskapsprogram (iExcel Regnskapsbok Premiump). Kundenummeret skal være identisk med reskontronummeret i regnskapet.

iExcel Fakturabok Premium er tenkt å ha preg av dugnadsprosjekt. iExcel AS har ikke så mange muligheter til å teste ut sine Excel-arbeidsbøker som de tusenere av brukere vil ha. Alle brukere kan bidra til å gjøre programmene bedre, gjennom å rapportere om feil, unøyaktigheter og forbedringspotensiale som de ser.

Klikk for gratis nedlastning

Abonner på våre nyheter

Hold deg oppdatert og abonner på våre nyheter. Relevant for deg som fører ditt eget regnskap.

admin

Click Here to Leave a Comment Below

robert henriksen - 16. januar 2012 Reply

Er det forsøkt eller verdt forsøket å anvende ordresystemet som tidsregistreringssystem?

Sigurd Renander - 13. februar 2012 Reply

Ordresystemet som er inkludert i iExcel’s fakturaprogram (iExcel Fakturabok 2012) egner seg nok ikke til å registrere tid. Det vil ta for lang tid å tilpasse systemet, og det vil bli et blandings-system som alltid vil bære preg av å være ment å ha en annen funksjon.

iExcel vil snart på sine nye websider ( http://www.iexcelbooks.no ) lansere et raffinert Excel timeregistreringssystem for 2012 som alle som har iExcel-medlemskapet Faktura GOLD 2012 (eller er «iExceler» for 2012). Prisen for Faktura Gold er kun kr. 780 + mva og iExcel opererer ikke med noen skjulte kostnader eller bindinger. Etter min mening bør du heller satse på dette.

Med vennlig hilsen
Sigurd Renander
statsautorisert revisor

Leave a Reply: