• Home /

Excelbasert er bedre enn Nettbasert (Regnskap)

 

iExcel Regnskapsbok Premium er et fullblods regnskapssystem.

Det tåler sammenligning med markedets beste nettbaserte regnskapssystemer.

Forskjellen er på smak og behag, behover og preferanser. Hvis du skal bokføre regnskap og behersker Excel fra før, er du heldig. Men fortvil ikke om du føler du ikke kan nok: Du kommer til å lære Excel raskt og effektivt bare ved å bruke iExcelbooks.

La oss ta for oss de store fordelene det Excelbaserte regnskapssystemet iExcel Regnskapsbok Premium har over nettbaserte regnskapsløsninger.

• du kan prøve og feile uten konsekvenser
• du kan kladde regnskapet først, deretter korrigere feil og du er i mål
• du kan kopiere data som du har i andre regneark eller systemer
• du kan føre bilag ved hjelp av copy-paste
• du kan lagre filene hvor du vil og være nettbasert eller harddiskbasert slik du måtte ønske
• du kan endre celleformat og bruke fargekode eller merknader for å fortelle at bilag må følges opp
• du kan bokføre et bilag delvis, og likevel få lov til å gå videre uten å tvinges å avslutte bilaget.
• du kan bruke angreknappen når du gjør feil
• du kan enkelt gjenopprette formler som måtte bli ødelagt
• du blir mer uavhengig, kreativ og dyktig når du fritt kan jobbe på din måte i et fleksibelt verktøy

Nettbaserte regnskapsløsninger er ikke annet enn tradisjonelle rigide regnskapsprogrammer i nye klær. Du møter de samme begrensningene enten du velger en nettbasert løsning eller et dataprogram som må installeres på harddisken.

Det er bare Excelbaserte løsninger som gir deg den friheten og fleksibiliteten du ønsker.

 

Mvh.
Sigurd Renander
statsautorisert revisor