Category Archives for "nettbasert regnskap"

Klar for et nytt år?

Regnskapssystem du kan sette sammen bit for bit

Hvert år gir vi ut ny programvare med oppdateringer og forbedringer slik at alle regler blir fulgt. Programvaren for 2020 vil være tilknyttet Premium-medlemskap for 2020. Før du kan starte opp bokføringen på 2020 må du skaffe deg nytt Premium-medlemskap for 2020. Her er de viktigste fristene i starten av 2020:

  • 10. april 2020: Frist for mva-registrerte å sende mva-melding for 1. termin 2020
  • 10. juni 2020: Frist for mva-melding for 2. termin 2020
  • 31. august 2020: Frist for mva-melding for 3. termin 2020
  • 10. oktober 2020: Frist for mva-melding for 4. termin 2020
  • 10. desember 2020: Frist for mva-melding for 5. termin 2020
  • 10. februar 2021: Frist for mva-melding for 6. termin 2020
  • 10. mars 2021: Frist for mva-melding for årsmoms 2020

iExcel Regnskapsbok Premium er et fullverdig og komplett regnskapssystem som ordner bokføring av merverdiavgift, mva-melding(er) og bokføring av mva-oppgjør. Regnskapsprogrammet gir selvsagt alt som behøves av rapporter og dokumentasjon til evt. bokettersyn eller revisjon.

Mvh. Sigurd Renander (statsautorisert revisor og Excel-utvikler)

5 ulemper ved nettbasert regnskapssystem

Skybasert regnskap presenteres som om alle bør gå den veien. Det er heldigvis ikke slik. Før du tar din bedrift opp i skyen må du ta stilling til en rekke individuelle forhold knyttet til selve virksomheten og dine personlige behov og preferanser.

Du møter mange som messer om at nettbaserte løsninger er fremtiden, og at gode gammeldagse løsninger er bare å kaste på bålet.

Jeg kan være enig i at nettbaserte løsninger i mellomstore og store bedrifter har mye for seg. Men for små bedrifter hvor det bare er en eller to personer som er involvert i regnskapsarbeidet, vil fort ulempene overstige fordelene.

Min påstand er: Mange bør beholde sine viktigste programmer på lokalt på sin datamaskin, evt. lokal server. Hvorfor jeg hevder dette kan du lese om nedenfor…Continue reading