Category Archives for "Muligheter"

Klar for et nytt år?

Regnskapssystem du kan sette sammen bit for bit

Hvert år gir vi ut ny programvare med oppdateringer og forbedringer slik at alle regler blir fulgt. Programvaren for 2020 vil være tilknyttet Premium-medlemskap for 2020. Før du kan starte opp bokføringen på 2020 må du skaffe deg nytt Premium-medlemskap for 2020. Her er de viktigste fristene i starten av 2020:

  • 10. april 2020: Frist for mva-registrerte å sende mva-melding for 1. termin 2020
  • 10. juni 2020: Frist for mva-melding for 2. termin 2020
  • 31. august 2020: Frist for mva-melding for 3. termin 2020
  • 10. oktober 2020: Frist for mva-melding for 4. termin 2020
  • 10. desember 2020: Frist for mva-melding for 5. termin 2020
  • 10. februar 2021: Frist for mva-melding for 6. termin 2020
  • 10. mars 2021: Frist for mva-melding for årsmoms 2020

iExcel Regnskapsbok Premium er et fullverdig og komplett regnskapssystem som ordner bokføring av merverdiavgift, mva-melding(er) og bokføring av mva-oppgjør. Regnskapsprogrammet gir selvsagt alt som behøves av rapporter og dokumentasjon til evt. bokettersyn eller revisjon.

Mvh. Sigurd Renander (statsautorisert revisor og Excel-utvikler)

Høye kostnader medvirker til konkurser

Statistisk sentralbyrå melder om at bare en tredjedel av nyetablerte foretak er i live etter 5 år. Rundt halvparten av alle foretak overlever ikke det første året. Overlevelsesgraden synker jo mindre foretaket er. For høye kostnader i forhold til inntektene eller for lave inntekter i forhold til kostnadene er årsaken. Som gründer er det fornuftig at du er klar over at det å skape inntekter er vanskeligere og tar mye lenger tid enn planlagt, samtidig som at oppstartskostnadene blir mye høyere enn antatt.Continue reading

31. mai 2010

Bare bokføringskladd eller endelig bokført?

Noen regnskapsprogram gir muligheter for å kladde bilag før endelig bokføring skjer. Dette er vel og bra, men om det ikke går å få sett rapporter som inkluderer dataene fra bilagskladden, så er man ofte like langt. Jeg personlig er stor tilhenger av å kladde bilag, men jeg vil ha muligheten til å se hvordan disse bilagene påvirker regnskapet. Continue reading