Sigurd Renander

Author Archives: Sigurd Renander

Regnskapsprogram for 2019-regnskap

Trenger du regnskapsprogram for 2019-regnskap og snart 2020? Med et rimelig iExcel Premium-medlemskap har alt du trenger av regnskapsprogram for mer enn bare ett foretak – så mange du vil faktisk…

Hva du trenger av regnskapsprogram

Du må bruke et logisk og lettfattelig regnskapsprogram som gjør jobben enkel å forstå og som hjelper deg å få ført regnskapet riktig.  Regnskapsprogrammet må sørge for at det enkelt å kontrollere tallene, finne feil og Continue reading

Visma legger ned Mamut Datax

iExcelbooks er et bedre alternativ til Mamut Datax.

Visma har kjøpt opp mange av sine konkurrenter for så å legge de ned og få kundene over på egne løsninger. Mamut ble kjøpt for 13 år siden og nå har Visma bestemt seg for å avvikle Mamut Datax. Kundene skal overtales til å bytte til Visma e-accounting. iExcelbooks vil for mange små Mamut/Datax-kunder kunne være et bedre alternativ.

Mange Datax-kunder har vært veldig fornøyde med Mamut Datax, og er derfor opprørt over Vismas beslutning om å legge ned Datax uten noen fornuftig begrunnelse.

Datax har vært et program for mindre virksomheter. Programmet av installert på harddisken til kunden, som kunne jobbe med regnskap uten å være oppkoblet til internet. Kunden hadde full kontroll på hvor deres regnskapsdata ble lagret og hvem som hadde tilgang til de. Nå satser Visma på å lokke sine Datax-kunder over på en nettbasert løsning mot deres ønske.

Kanskje er tiden moden for at virksomheter som har brukt Datax vurderer å skiftet ut Visma som sin programleverandør? Kanskje er du enig i mange av våres kunders påstand om at iExcelbooks er et bedre alternativ til Mamut Datax?

Continue reading

Det beste regnskapsprogrammet kan brukes både lokalt og i skyen

nettskyen eller desktop

Du kan få et regnskapsprogram som gir deg det beste fra begge verdener, og mulighet til å velge selv

Å ha regnskapsprogrammet lokalt på harddisk har store fordeler

 • Du har kontroll og eierskap over egne data
 • Du har alltid tilgang
 • Det er enkelt å forholde seg til
 • Du slipper teknisk kompliserte helintegrerte løsninger
 • Du unngår binding til en hovedleverandør

Continue reading

Beste regnskapssystem for vanskelige regnskapsoppdrag

Du kan bli proff på Regnskap

Vanskelige og uoversiktlige regnskapsoppdrag krever spesialverktøy

Revisorer og regnskapsførere trenger et ekstra regnskapsverktøy for å gjøre en bedre og mer effektiv jobb.

Det vanlige nettbaserte regnskapsprogrammet fungerer godt i 9 av 10 tilfeller. Men på 1 av 10 oppdrag bør et mer fleksibelt regnskapsprogram brukes.

Vår erfaring tilsier at smarte regnskapsførere sparer inntil 50 % av tiden de ellers ville brukt, om de bruker markedets mest fleksible verktøy. Når rigide og fastlåste regnskapssystemer ikke passer, kommer iExcel Regnskapsbok Premium til sin rett. Dette er et godt, praktisk og fleksibelt verktøy for bokføring.

8 tilfeller hvor iExcel Regnskapsbok Premium er mye mer effektivt enn regnskapsførers faste regnskapsrogram:Continue reading

Regnskapsprogram for rask og feilfri føring av inngående fakturaer

Regnskapsprogram for rask og feilfri føring av inngående fakturaer

Excelbaserte systemer er uvurderlige for de som har lært seg å bruke Excel. Trenger du regnskapsprogram har iExcelbooks.no den perfekte løsningen for brukere og tilhengere av Excel.

For bedriften oppnås en ekstrafordel gjennom at den ikke må binde seg langsiktig opp til én leverandør. For deg som fører regnskapet får du en ekstra fordel ved at du velger fritt om du vil ha regnskapet lokalt eller nettbasert. iExcelbooks kan menlig lagres og brukes på lokalt på harddisken eller via en skytjeneste som Dropbox eller lignende.Continue reading

Hvorfor iExcel Regnskap er beste regnskapsprogram

iExcel Regnskap er beste regnskapsprogram

I vrimmelen av regnskapsprogrammer er det ett regnskapsprogram som virkelig skiller seg ut. Det er iExcel Regnskapsbok Premium.

Bak dette beskjedne navnet skjuler det seg en kraftpakke av et regnskapssystem. Det gjør at jobben blir enklere og går raskere enn med noe annet regnskapsprogram. Det er programmets Excelbaserte grensesnitt som gjør susen.

Tid er penger. Med iExcel Premium sparer du garantert tid. Samtidig får du bilag og regnskap slik du ønsker. iExcel Premium har en unik fleksibilitet som verdsettes høyt av alle som bruker iExcel Regnskapsbok Premium.

Her er 5 unike muligheter du får med iExcel som andre regnskapssystemer mangler fullstendig:Continue reading

Hvordan få sendt inn årsmoms for 2015

Ã…rsmoms

Årsmoms for 2016 forfalt 15. mars 2016. Da skulle merverdiavgiftsoppgave vært sendt inn og betaling av skyldig merverdiavgift vært skjedd.

Hva om du ikke rakk fristen?

Her skal du få den desidert beste løsningen. En løsning som gjør at du får sendt inn mva-oppgaven i løpet av kort tid:

 1. Du trenger et regnskapssystem
 2. Du må føre bilag inn i regnskapssystemet
 3. Du må kontrollere resultatet
 4. Du må legge tallene for mva-oppgaven for 2015 inn i Altinn

1. Regnskapssystem

Her er det ikke tvil. Du må velge den løsningen som iExcelbooks.no har laget. Du trenger bare å ha Microsoft Excel installert på din PC, noe du sikkert har fra før.

Med iExcelbooks kan du laste ned og bruke et gjennomført og godt Excelbasert regnskapsprogram. Etter at du har foretatt kjøp av medlemskap, er du i gang med bokføringen på få minutter. Skaff deg iExcel Regnskap Premium 2015

2. Bokføring av bilag

Etter at du har lastet ned iExcel Regnskapsbok Premium 2015 og pakket ut filene i en vanlig filmappe, er du klar til å starte. Les brukermanualen som følger med i nedlastet zip-fil først, slik at du kommer godt i gang.

Her er essensen:

 • De to filene kalles hhv. Regnskapsfil og Indexfil. Sistnevnte fil inneholder kontoplan, kundeliste og leverandørliste. I disse arkene legges tallene for fjoråret inn.
 • Finn frem regskapslistene fra 2014 hvis ikke foretaket er nytt i 2015
 • Legg de endelige tallene fra 2014-regnskapet inn i Index-filen som fjorårstall. Dette gjelder både hovedbok (regnskapskonti), kunder og leverandører.
 • Må du endre navn på noen konti i kontoplanen så kan du gjøre det.
 • Når du er ferdig med alle konti for hovedbok, kunder og leverandører, kan du starte å bokføre bilag.
 • Pass på at du har papirutskrift av alle bilag (evt. pdf-fil for hvert bilag). Sørg også for at du ikke har dobbelt opp av noen bilag.
 • Du kan velge mellom å sortere bilagene etter kategori pr. måned eller for hele året samlet. Har du årsmoms, kan du egentlig sortere bilagene for hele året etter kategori slik:  a) Alle utgående fakturaer i 2015, b) Alle inngående fakturaer for 2015, c) Alle lønnsbilag for 2015, Kontoutskrifter for alle måneder i 2015 (dette dekker alle inn- og utbetalinger til/fra bank), Alle diversebilag for 2015.
 • Sorter hver kategori etter dato, og bokfør hver kategori for seg. Har du 38 utgående fakturaer i 2015, blir dette dine 38 første bilag.
 • Bokfør utgående fakturaer til kredit på konto i 3000 serien, og husk på at momskoden for salgsinntekter er kode 3. Legg inn bruttobeløpet inkl. mva i Beløpsfeltet. Debet-konto er 1500 Kundefordringer. Du oppdager at føringer på kto. 1500 krever reskontronummer i kolonnen for Reskontro. Dette er kundenummeret i Index-filens ‘Kunder’-ark. Nye kunder som kommer til i løpet av 2015 må legges inn i Index-filen for å bli overført til Regnskapsfilen.
 • Deretter tar du inngående fakturaer på tilsvarende måte. Deretter de neste kategoriene.
 • Bankutskrifter: Hvis du ønsker det, kan bankutskriften for en måned danne ett bilag (med en bilagslinje pr. transaksjon). Men du kan selvsagt la en og en transaksjon være selvstendige bilag, selv om det ikke er særlig effektivt.
 • Bruk bilagskoder i Std.-bilag  kolonnen. Kode 10 på utgående fakturaer med mva. Kode 1 for innbetalinger for kunder osv. Last ned og sjekk ut DEMO Regnskap 2016-filen for å se hvordan Registreringsarket brukes i effektiv bokføring.
 • Veien blir til mens du går. Det du bokfører trenger ikke være absolutt 100 % korrekt første gang. Siden du har valgt iExcel Regnskapsbok Premium, har du anledning til å prøve og feile. Feil kan rettes opp.

3. Kontrollere resultatet av bokføringen

Regnskapet skal gjenspeile realitetene. Rapportene i iExcel Regnskapsbok Premium er der for å hjelpe deg å få bokføringen riktig. Her er noen viktige sjekkpunkter som gjør at du kan finne feil:

 1. Reg.-arket: Her bør du sjekke at det ikke er noen feilmeldinger.
 2. Saldobalansen: Eiendeler har kontonummer 1000 – 1999. Eiendeler er debetpost, og skal som hovedregel være med positivt fortegn. Sjekk alle eiendelskonti. Gjeld og egenkapital har kontonummer 2000-2999. Dette er pr. definisjon kreditposter og skal som hovedregel har minus-fortegn. Kontroller alle disse konti. Resultatkonti er enten inntektskonti (minus-fortegn) eller kostnadskonti (pluss-fortegn). Hvis noen konti har feil fortegn bør du sjekke hvorfor det er slik. Dette gjør du ved å følge prosedyren nedenfor
 3. Balansekonti: Konti for eiendeler og gjeld bør være enkle å kontrollere, og er viktige å få riktige. Alle konti i kundereskontroen representerer eiendeler, og bør derfor være riktige. Samme for leverandørreskontro (som er gjeld).  Alle balansekonti blir med videre som IB i 2016. Er det feil i 2015-regnskapet blir feilen med inn i 2016. Dette ønsker du ikke at skal skje, og derfor er du interessert i å sjekke alle balansekonti.
 4. Regnearket ‘Spes.HB’ er spesifisert hovedbok og gjør at du kan sjekke alle bokførte bilag på en og en konto. Du bør gå grundig gjennom alle balansekonti, og så de resultatkonti hvor du ser indikasjoner på feil eller som beløpsmessig er vesentlige.
 5. Kunder: Arket ‘Kunder’ tilsvareer saldobalansen, mens arket ‘Spes. Kund’ tilsvarer spesifisert hovedbok-arket. Her sjekker du først at saldoen for hver kunde i ‘Kunder’-arket stemmer pr. 31.12.2015. Deretter kan du se på de kunder som krever nærmere gjennomgang i ‘Spes. Kund’-arket. Er det gamle differanser? Er det kreditsaldo? Er det avvik? Mulige feil kan være: Bokført faktura eller betaling på feil konto. Bilag mangler eller er bokført dobbelt. Kunden har betalt annet beløp enn fakturabeløpet.
 6. Leverandører: Tilsvarende som for kunder.

Du kan kontrollere resultatet av bokføringen underveis, men du kan like gjerne vente til du har bokført alle bilagene for året. Korreksjoner kan skje enten som korreksjonsbilag eller ved å korrigere direkte i ‘Reg.’-arket. Korreksjonsbilag må brukes når man skal korrigere forhold som allerede er innrapportert i MVA-oppgave, A-melding o.l.

Sørg for å rette opp alle feil, og så sjekke alle mva-koder.

Legg inn mva-oppgaven i Altinn

Det er kun noen få tall i merverdiavgiftsoppgaven som skal overføres manuelt til Altinn. iExcel Regnskapsbok Premium har et eget ark for å få tall til oppgaven og bokføringen av mva-oppgaven. Dette arket heter ‘MVA-PER’.

‘MVA-PER’-arket og mva-oppgaven er nærmest selvforklarlig. Her finner du tallene du skal legge inn i Altinn, og mva-oppgjøret. Du kan bokføre mva-oppgjøret ved å kopiere bokføringsdata fra definert område i ‘MVA-PER’-arket og lime disse inn i ‘Reg.’-arket som verdier.

Takket være iExcel Regnskapsbok Premium 2015 kan du gjøre deg ferdig med MVA-oppgaven på raskest mulig måte. iExcel Premium gir deg også alt du trenger av rapporter og dokumentasjon.

 

Mvh.
Sigurd Renander
statsautorisert revisor

5 ulemper ved nettbasert regnskapssystem

Skybasert regnskap presenteres som om alle bør gå den veien. Det er heldigvis ikke slik. Før du tar din bedrift opp i skyen må du ta stilling til en rekke individuelle forhold knyttet til selve virksomheten og dine personlige behov og preferanser.

Du møter mange som messer om at nettbaserte løsninger er fremtiden, og at gode gammeldagse løsninger er bare å kaste på bålet.

Jeg kan være enig i at nettbaserte løsninger i mellomstore og store bedrifter har mye for seg. Men for små bedrifter hvor det bare er en eller to personer som er involvert i regnskapsarbeidet, vil fort ulempene overstige fordelene.

Min påstand er: Mange bør beholde sine viktigste programmer på lokalt på sin datamaskin, evt. lokal server. Hvorfor jeg hevder dette kan du lese om nedenfor…Continue reading

Et bedre regnskapssystem når det er rot i bilagene

Er du regnskapsfører og opplever stadig vekk oppdrag hvor du trenger flere forsøk for å få alle tall på plass? Da er det viktig at du slutter å bruke ditt vanlige fastlåste regnskapsprogram på slike oppdrag.

Det du trenger for å gjøre jobben på optimal måte er et regnskapssystem utenom det vanlige. Dette regnskapssystemet heter iExcel Regnskapsbok Premium og er et genialt Excelbasert system som gir uendelig mange flere muligheter enn det regnskapsprogrammet du bruker til vanlig.

Tegn ditt iExcel Regnskap Premium-medlemskap, og du har skaffet deg rett til nedlastning og bruk av en praktisk løsning som koster nesten ingen ting. Med iExcel Premium får du mye raskere alle tall på rett plass.

Det beste er at iExcel Regnskapsbok Premium er et fullverdig regnskapssystem som har alt du trenger. Derfor trenger du heller ikke å tenke på at ditt regnskap må overføres til et annen regnskapsprogram. iExcel Premium holder i massevis.

Sjekk ut vår aller nyeste presentasjonsvideo og tenk på hvor mye mer effektiv og smart du kan bli i din regnskapsføring med dette systemet!

iExcel Regnskapsbok Premium 2015 from iExcelbooks on Vimeo.

Bokfør inngående fakturaer på 1-2-3

Godt verktøy er halve jobbenBokføring av inngående fakturaer er mer komplisert og tar alltid lenger tid enn de fleste andre bilag.

Det er flere grunner til dette. I kontoplanen må du velge blant mange kostnadskonti. Fakturaene kan ha ulike satser for merverdiavgift. Det er ikke lett å finne ut hvordan tidligere fakuraer fra samme leverandør har blitt bokført, uten å ta en sjekk. Alt dette tar tid.

iExcel AS – selskapet som står bak iExcelmodels og tilbyr et fantastisk regnskapssystem i Excel-regneark –  gjør mye for å lette hverdagen for små aksjeselskaper og næringsdrivende. I januar 2015 kom iExcel Regnskapsbok Premium 2015. Det er et komplett regnskapssystem laget i Excel. Med på kjøpet får kundene en ekstra Excel-fil som heter Kostnadskladd.

Continue reading